Vattenskada? Lugn, vi hjälper dig.

Kontakta oss för att få hjälp med att sanera efter vattenskada i lägenhet eller allmänna utrymmen. Vi har lång erfarenhet av vattensugning, torkning. fuktmätning och återställning efter vattenskada.

En vattenskada kan bero på att ett rör går sönder eller på läckage från bland annat diskmaskinen. Det kan också bli skador om det kommer in vatten bakom det vattentäta skikt som ska finnas i våtrummens väggar och golv. Det här kan inträffa om du har borrat i väggen eller satt in en toalettstol utan att täta infästningen. Det är också vanligt med läckage vid golvbrunnen.

Att tänka på vid vattenskada

Du bör misstänka en fukt- eller vattenskada om du ser mögelfläckar, om det luktar mögel, om det blir bubblor i mattor och färg, om tapeter lossnar eller om golvbrunnen höjer sig från sitt nedsänkta läge. Låt en expert göra en grundlig utredning innan du bestämmer dig för åtgärder. Kontakta försäkringsbolaget. Om du bor i flerbostadshus ska du kontakta hyresvärden eller styrelsen om du tror att du har en vattenskada.

Vattenskada bostadsrätt

Vid en vattenskada i en bostadsrätt är det viktigt att snabbt sätta igång med åtgärder för att minska följdskador på kringliggande lägenheter. Fastsan kan hela processen från avfuktning och torkning, via fuktmätning till rivning och återställning. Det är av största vikt att utrymmet som blivit vattenskadat är fullständigt torrt och sanerat från microorganismer innan återställning av ytskikt görs. Det finns annars stor risk att man bygger in problemet och microorganismer kan spridas till inneluften och skapa hälsoproblem för de som bor där.

Det är viktigt att man avgränsar och plastar in den yta som ska torkas så att fukt och microorganismer inte sprider sig till hela lägenheten. Dessutom går avfuktningen snabbare om ytan är avgränsad.

Avfuktare

Vi hjälper till med avfuktning i utrymmen där det finns risk för fuktskador. Tillfälliga eller permanenta installationer av avfuktare. Avfukta innan skadan är skedd!