Råttsanering

Fastsan hjälper till med råttsanering och sanering av andra skadedjur i fastigheten.
Vi tar hand om hela problematiken och ser till att fastigheten blir helt ren från råttor och möss. Vi placerar inte bara ut fällorna, utan kommer också och hämtar och byter ut dem tills problemet är löst.

Du som fastighetsägare ska inte själv behöva vittja mus- och råttfällor och de boende ska inte behöva vara rädd för att möta levande eller döda djur i källarutrymmen i din fastighet. Råttsanering är fastighetsägarens ansvar, men du behöver anlita ett proffs för att göra det!

Kontakta oss!

Fastighetsägaransvaret

Under den kalla årstiden är det många fastigheter som får problem med att möss och råttor söker sig in till värmen. Att regelbundet förebygga, följa upp och agera mot skadedjur i fastigheten är en del av fastighetsägarens egenkontrollansvar.
Miljöbalken anger att en bostad ska vara fri från skadedjur och det är fastighetsägaren - hyresvärd eller bostadsrättsförening - som har ansvaret för detta. Om boende i din fastighet rapporterar att de har sett råttor i din fastighet är det råttsanering som gäller.

Råttgift finns inte längre i handeln

Från den 1 augusti 2015 finns råttgifter, så kallade rodenticider, inte längre i handeln och kan inte inköpas av allmänheten. Alla råttgifter som används vid råttsanering är nu klass 3 och kräver särskilt tillstånd för att köpa in. Fastsan använder råttfällor med gift. Vi ställer ut fällorna på strategiska ställen där inte barn eller djur kan skadas. Vi hämtar och ställer ut nya fällor tills råttproblemet är löst. För att undvika att råttorna återkommer är det viktigt med förebyggande arbete för att hindra dem att komma in i fastigheten.

Tips för att förebygga

Förebygg genom att täta öppningar där möss eller råttor kan ta sig in i byggnaden. Se även över ventilationskanaler, källare, vind och avloppsbrunnar. Möss behöver bara en springa på 7 mm för att ta sig in (råttor cirka 20 mm).

Städa undan matrester och avfall, det lockar till sig möss och råttor. Det gäller även på allmänna platser runt fastigheten, som på gården och vid återvinningsstationer.

Fakta sanering av råttor i Stockholm

Råttor och möss flyttar in hos stockholmarna.

Problemet med råttor har exploderat och man pratar nu om en råttinvasion. Värst är det på Östermalm. Anmälningarna till Stockholm stad har ökat med 30 procent.

Antalet råttsaneringar har också ökat drastiskt över de senaste tre åren. 

Råttdjuren har lärt sig att klättra upp för ­fasader, ta sig in via balkonger och behöver bara tvåcentimeters hål för att ta sig in.

Råttorna har tagit ett fast grepp om Stockholm stad och är enligt beräkningar tidvis 3 gånger så många som innevånarna i Stockholm, dvs. 2,8 miljoner! Ökningen har varit markant de senaste åren.

Läs mer på DN.se

Kontakta ett proffs på råttsanering!

Fastsan

070-142 46 39

kundservice@fastsan.se