Saneringsfirma

Fastsan är en saneringsfirma i Stockholm som utför en mängd olika saneringar som t.ex. saneringar av driftsutrymmen, krypgrunder och källare, sanering efter katturin, sanitär olägenhet, nikotinsanering, mögelsanering, källarrensning och lägenhetsrensningar.

Ta kontakt med oss om du fått problem med:

Lukt

Mögel

Skadedjur

Vattenskada

Saneringsfirma

Vi hjälper dig med sanering