Rivning

FASTSAN utför uppdrag åt bostadsrättsföreningar, byggföretag fastighetsbolag och fastighetsägare i hela Stockholm. Behöver ni hjälp med rivning / demolering i samband med renovering, ombyggnad eller vid skada är ni välkomna att kontakta oss. Det finns inga jobb som är för små eller för stora för oss.

Dammfri rivning

En metod där arbetsområdet avskärmas från övriga utrymmen och där man skapar ett undertryck med hjälp av kraftiga byggfläktar.
Undertrycket säkerställer en dammfri miljö utanför zonen där man river. Dammfri rivning lämpar sig vid alla sorters ombyggnationer men speciellt när man ska arbeta i lägenheter med kvarboende under ombyggnationen