Säkra takarbeten

 

Vi jobbar med säkra takarbeten. Det innebär att vi har besiktigade selar och linor för att utföra arbete på hög höjd. Vid yrkesmässigt beträdande av tak för inspektion, besiktning, service och underhåll av taket och anordningar på taket skall taket vara försett med ändamålsenliga taksäkerhetsanordningar. Om tak som saknar eller har bristfälliga taksäkerhetsanordningar ska beträdas yrkesmässigt måste alltid skyddsåtgärder vidtas, t.ex. ställning från mark, skyddsräcken, skylift, komplettering av taksäkerhetsanordningar eller så kallat reparbete. 

Kontakta Fastsan om ni vill ha hjälp med inspektion eller underhåll av tak och takrännor.

Säkra takarbeten